19 tips för ökat engagemang hos medarbetarna

Josefine Radonné Josefine Radonné 10 May, 2017

Hur motiverar ni era medarbetare? Använder ni ett motivationssystem idag?

Det är viktigt att involvera alla, alternativt representanter från olika positioner, i processen kring införandet av ett motivationssystem. Detta för att säkerställa så att alla från ledning och neråt har fått säga sitt och känna sig delaktiga i besluten.

 1. Involvera alla medarbetare i utvecklingen, implementeringen och utvärderingen av motivationssystem
 2. Säkerställ att medarbetarna ser belöningen som betydelsefull och värd ansträngningen
 3. Säkerställ att medarbetarna förstår hur belöningen delas ut
 4. Sätt rimliga och transparenta krav på belöningarna
 5. Basera utdelningen av belöning på objektiv prestationsdata
 6. Säkerställ att medarbetarna anser att motivationssystemet är rättvist
 7. Koppla alltid belöning till prestation
 8. Uppmärksamma både små och stora prestationer
 9. Belöna teamwork och samarbete
 10. Ta aldrig en bra prestation för givet
 11. Dela ut belöningen direkt efter målet är uppnått
 12. Rätt belöning till varje medarbetare
 13. När medarbetarna ska lära sig nya uppgifter bör belöningarna fördelas för att motivera till fortlöpande inlärning
 14. När beteendet börjar bli en vana, variera belöningarna enligt ett intervallschema
 15. Skriv inte ut värdet i pengar för ett poängbaserat motivationssystem
 16. Använd ett långsiktigt motivationssystem
 17. Variera mellan tävlingsbaserade poängutdelning med icke-tävlingsinriktad
 18. Gör motivationssystemet till en integrerad del av företagets långsiktiga strategi
 19. Ändra belöningarna kontinuerligt

Vill du lära dig mer om hur man kan motivera och engagera medarbetarna?

Ladda ned whitepaper om gamification