6 förmåner med att vara chef

Josefine Radonné Josefine Radonné 06 September, 2017

 

Vi har tidigare kunnat läsa om att unga talanger inte längre siktar på att nå en chefsposition i lika stor utsträckning som förut. Önskan om att bli chef är en nedåtgående trend enligt den globala undersökningen Millennials gjord av Universum.  Man tror att detta bland annat kan bero på att Millennials har sett generationen innan dem gå in i väggen och vill därför lägga större fokus vid att hitta en bra balans mellan arbete och fritid.

Konversationen kring chefskap kan idag därför ske i en relativt pessimistisk ton där fokus läggs på stress, för hög arbetsbelastning, många problem och liknande.  Många gånger missar man att lyfta fram alla positiva sidor med att vara chef.  Då handlar det inte bara om högre lön och andra yttre förmåner, utan snarare den inre belöning som kommer i och med en chefsposition. Här kommer 6 förmåner med att vara chef.

Förmån 1. Påverkan som ger synlig effekt

Den första förmånen med att vara chef är möjligheten att få vara med och påverka organisationen i rätt riktning och därefter se vad beslutet ger för resultat. Det är en häftig känsla att se sina idéer bli verklighet och se vad det ger resultatmässigt. Som chef har man också möjligheten att vara med och påverka medarbetarnas personliga utveckling. Att se andra växa i sin roll och åstadkomma saker de inte visste att de klarade av. När man skapar medarbetare som vågar agera blir så småningom kunderna mer nöjda. När man satsar på medarbetarna blir 1+1=3.

Förmån 2. En källa med tillgångar och kunskap

Se dina medarbetare som en tillgång och kunskapskälla. Om vi investerar mer i våra tillgångar, vad får vi då ut på sista raden, ökar försäljningen och påverkas kundnöjdheten? För att skapa tillväxt behöver vi ofta investera i våra tillgångar. Inget fortsätter växa om man slutar vattna. Dina medarbetare besitter förmodligen en rad olika kompetenser och erfarenheter som du som chef kan ta lärdom av och som kan hjälpa dig i ditt arbete.

Förmån 3. Delegera uppgifter

Som chef är det lätt att tro att man måste klara av allting som man har ansvar för helt själv. Eftersom vi alla är olika är det ofta så att andra i din arbetsgrupp tycker att något som är tråkigt och energikrävande för dig, är roligt och utvecklande för dem. Det kan därför vara befriande att kunna delegera dessa arbetsuppgifter till dem. Alla gillar ju som tur är olika saker. Arbetet som chef handlar inte om att ha stenkoll på allt, utan man måste kunna lita på andras förmågor och kunskap. Dessutom växer de flesta medarbetare när de får mer ansvar. Så klart finns det uppgifter för chefer som kanske inte är de roligaste, men som man ändå får göra. Men se till att de inte blir i majoritet i din kalender. Du kan styra den om du vågar berätta om dina behov – uppåt och nedåt.

Förmån 4. Feedback och utveckling

Be dina medarbetare om kontinuerlig feedback kring ditt ledarskap så att du ständigt kan arbeta för att bli en bättre chef. Fråga vad som fungerar bra idag och vad du skulle kunna göra annorlunda för att dina medarbetare ska utvecklas ännu mer. Genom att öppna upp frågan och visa att man är villig att motta återkoppling, skapas också ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner att ni är på samma nivå.

Förmån 5. Utbildningsmöjligheter

I rollen som chef får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap. Det kan vara i form av nätverk, chefscoaching, seminarium och utbildningar. Många organisationer har insett att det är legitimt att investera i ledarskap. Om de ekonomiska resurserna inte finns går det utmärkt att exempelvis söka sig till ett kostnadsfritt nätverk där man kan utbyta viktiga erfarenheter och lära av varandra. Bevattna dig själv!

Förmån 6. Variationer i oändlighet

Som chef hamnar man ofta i många olika typer av situationer och man möts ständigt av oväntade händelser. Detta ger en chef möjligheten att växla mellan olika ledarstilar, anpassat till varje situation och individ. Det kan handla om att coacha medarbetare mot målet, verka i det tysta, släppa taget, pusha på bakifrån eller bara betrakta det som sker. Det handlar om att veta när man ska ligga still och när det är dags att kliva fram och ta täten för att visa vägen. Ibland kan det även leda till svårare situationer där man som chef behöver vara beslutsam och våga ta fighten. Eftersom det inte finns facit utan en massa teorier och verktyg får man pröva sig fram och variera sig. Ju mer erfaren man blir, desto mer spännande blir det att se vad som fungerar och inte.