6 tips för en säljande kundservice

Josefine Radonné Josefine Radonné 24 August, 2017

Vi har länge arbetat med försäljning i kundservice och har erfarenhet från uppdragsgivare i flertalet olika branscher. Det första som ska göras om man sedan tidigare inte har försäljning i kundservice är att introducera sälj för kundservicemedarbetarna. Oavsett bransch och produkt så ser vi återkommande framgångsfaktorer som är gemensamt för de allra flesta. De kan sammanfattas i följande 6 tips:

Inse kundservicens guldläge

Det första tipset handlar om att förstå kundservicens möjlighet att bli en intäktsdrivande säljkanal. Medarbetarna i kundtjänsten sitter i ett riktigt guldläge där kunder eller potentiella kunder kontaktar dem med frågor eller funderingar – och som alla som någon gång pysslat med försäljning vet, så är en fråga en tydlig köpsignal. Medarbetarna i kundservice har god kunskap om företagets alla produkter, vilket gör att de kan sälja med expertis och hög trovärdighet.

Försäljning som en naturlig och självklar del i kundkontakten 

Många kan känna oro inför att börja sälja om de exempelvis har dåliga erfarenheter från försäljning sedan tidigare eller kanske aldrig sysslat med det över huvud taget. För att försäljningen inte ska kännas som något obehagligt som läggs på kundservicen, är vårt tips att från början redan inkludera försäljning i grundutbildningen för era medarbetare. Genom att utbilda i försäljning från dag ett blir det en naturlig del av arbetet och kundkontakten.

Rekrytera rätt medarbetare

Vi menar att försäljning är något som de allra flesta kan lära sig genom att våga testa, öva och med rätt coachning. Det kan däremot vara bra att tidigt i rekryteringsprocessen informera om att försäljning är en del av arbetet i kundservice. På så sätt kan man attrahera rätt kandidater. Använd gärna test i rekryteringsprocessen för att säkerställa att de utvalda kandidaterna faktiskt lever upp till era förväntningar och undvik på samma gång att rekrytera efter magkänslan.

Ge medarbetarna förutsättningarna för att sälja

Att ge medarbetarna rätt förutsättningar är såklart viktigt för att lyckas. Dels handlar det om att ge medarbetarna förtroendet och få dem att känna att de själva får vara med att påverka. Vi brukar inte rekommendera att tvinga på medarbetarna färdiga mallar utan snarare jobba utefter strategier. Det gör att medarbetaren får testa sig fram och så småningom lära sig vad som fungerar bäst i varje enskild situation. Att ge rätt förutsättningar handlar också om att utbilda i grundläggande försäljning, hur man bemöter olika typer av personligheter på bästa sätt samt att kontinuerligt coacha och stötta till bättre resultat.

Implementera belöningssystem som motiverar och engagerar

Vid försäljning är belöning ytterst viktigt, speciellt när ni börjar implementera försäljningen i kundservice – det gäller alla nya utmaningar man tar sig an. Sätt upp tydliga och konkreta mål och belöningar. Belöningarna ska vara kopplade till målen för att skapa tydlighet för medarbetarna. Belöningen bör anpassas efter att människor motiveras av olika saker. Belöningen kan bestå av pengar, gåvor eller exempelvis poäng som man kan ”handla” för i en poängshop.

Ha en säljcoach/säljledare som stöttar

Behovet av feedback och bekräftelse ökar generellt när man lägger in inslag av försäljning i kundservice. Fokusera på positiva beteenden snarare än de negativa. Genom att ge positiv feedback förstår medarbetaren vad den ska fortsätta och satsa mer på. Utöver att närmsta teamledare coachar sina medarbetare, kan det vara bra att ha en säljcoach eller säljledare som har ett övergripande ansvar för försäljningen. Säljcoachen bör vara expert på försäljning in i detaljnivå, som används vid utbildningar och särskilda insatser för en medarbetare som behöver hjälp att förbättra sig kring något.

 

”Lyckad merförsäljning skapar nöjdare kunder!”

 

Ladda ned vårt kostnadsfria whitepaper för att lära dig mer:

Ladda ned whitepaper