Affärsutvecklare till Ageris Kontaktcenter

Natalie Westerdahl Natalie Westerdahl 22 August, 2018

Christine

 

Vi hälsar Christine Sivertsson mycket välkommen till Ageris!

Under det senaste året har antalet förfrågningar och dialoger med företag som intresserar sig för Ageris tjänster ökat kraftigt. De som kontaktar Ageris förväntar sig att mötas av en kvalificerad partner med djup kompetens inom kontaktcenter som kan bidra med affärsnytta och utveckling.

Christine kommer att i rollen som affärsutvecklare föra dialoger med företag och organisationer, bidra med sin erfarenhet och kunskap och i samverkan med potentiella uppdragsgivare utforma lösningsförslag som utvecklar kundservice.

Christine har en gedigen historia inom kontaktcenter med bakgrund som team- och linjechef på IBM i Dublin, produktions, kvalitetschef och Bid manager på KalixTele24 och hon har i en arbetsgrupp på SIS, Swedish Standards Institute, arbetat med den nya ISO-standarden, International Organization for Standardization, för kundkontaktcenters. Närmast kommer Christine från Student Consulting i Luleå och rollen som Bid manager.