Ageris stöttar UNICEF med pro bono konsulthjälp

Josefine Radonné Josefine Radonné 15 February, 2018

Under september 2017 genomförde Ageris frukostseminarium i Kontaktas regi tillsammans med Svensk Adressändring AB kring temat försäljning i kundservice. Det var under denna frukost som UNICEF kom i kontakt med Ageris sätt att arbeta. UNICEF arbetar utifrån Barnkonventionen och är aktiva över hela världen och kämpar i regeringskorridorer, slumområden och flyktingförläggningar för att alla barn ska få den barndom de har rätt till. Du kan på många sätt stötta deras arbete, bland annat genom att bli Världsförälder och skänka en gåva eller handla produkter i deras gåvoshop.

unicef-ageris

Här ser vi från vänster Madeleine von Krusenstierna (Ageris), Maria Panteli (Ageris), Hanna Jönsson (UNICEF), Frida Lantz (UNICEF), Emma Boman (UNICEF) och Paula Holmberg (Ageris).

Vilka utmaningar hade UNICEF?

UNICEF kontaktade Ageris med en förfrågan om hjälp att utveckla sitt arbetssätt ytterligare. UNICEF ville ha hjälp med att förbättra sin givardialog och skapa verktyg för att hjälpa givare till ökad förståelse för UNICEFs produkter. Representanter från Ageris åkte till UNICEF för att skapa sig en bild av deras vardag och vilka förutsättningar som fanns att utgå ifrån. Efter ett första möte beslutade vi att Ageris pro bono skulle hjälpa UNICEFs givarservice där de själva såg att störst effekt kunde fås. UNICEFs utmaningar kände vi igen från vårt eget utvecklingsarbete genom åren på Ageris.

Vad var lösningen?

Madeleine von Krusenstierna och Maria Panteli på Ageris kopplades in och arbetet med att skapa ett samtalsunderlag påbörjades. Vi skapade en samtalsstrategi baserat på vårt arbete kring anti-churn som anpassades utifrån UNICEFs dialoger och önskemål. Dessutom byggde vi ett bedömningsdokument där de på ett enkelt sätt kan följa upp samtalens innehåll. Detta verktyg är till för att de ska kunna coacha sina medarbetare kring samtalens innehåll, merservice och kvalitet. Utöver dessa verktyg hade vi möten med UNICEF där vi diskuterade och gav konkreta tips på hur man bemöter invändningar från givare och hur man ökar givarfokuset.

Vi på Ageris önskar UNICEF stort lycka till med sina nya verktyg och sitt fortsatta arbete!