Frukost: Motivationssystem i kundservice

Josefine Radonné Josefine Radonné 11 May, 2017

Så motiverar ni era medarbetare!

Under morgonen anordnade vi ett seminarium kring motivationssystem i kundservice. Morgonens talare var Ken Persson och Samar Kasskawo. Ken har mångårig erfarenhet inom digital kundservice och arbetar idag som IT-chef på Ageris. Samar arbetar i ett av Ageris uppdrag och är ambassadör för vårt motivationssystem.

Motiverade medarbetare är vitalt för att verksamheten ska fungera, drivas och kunna utvecklas. Motivation är det psykologiska kännetecken som ger en individ drivkraft – skapar en handling mot ett önskat mål. Olika människor motiveras av olika saker och har olika målsättningar.

Många verksamheter använder sig av ett slags motivationssystem för att motivera medarbetarna att arbeta mot sina mål för att sedan få en belöning när målet är uppnått. Många tillämpar ett monetärt motivationssystem där bonus utdelas. Det finns givetvis både för- och nackdelar med det. På Ageris gick vi från ett monetärt motivationssystem till ett poängbaserat som är kopplat till en poängshop. Vi delade med oss av våra erfarenheter kring de olika systemet och bytet från ett monetärt till ett poängbaserat.

Ladda ned whitepaper om gamification