Frukost om försäljning i kundservice - KÖ

Josefine Radonné Josefine Radonné 14 August, 2017

 

Försäljning i kundservice: Så lyckas du!


Fullsatt - Anmäl dig för köplats

Varmt välkommen på Ageris och Kontaktas frukostseminarium om hur företag kan lyckas med försäljning i kundservice! Under morgonen delar vi med oss av erfarenheter kring hur man upprätthåller en hög försäljning i tider av ständig förändring. Du kommer att få exempel på hur man arbetar med försäljning för att göra det till en naturlig del av verksamheten oavsett om kundservice är outsourcad eller sköts inhouse.

Försäljning har alltid stort fokus i varje verksamhet och i takt med att marknaden förändras ställs nya krav på goda kundmöten som kan generera försäljning. Kundserviceverksamheter hanterar stora mängder kundmöten och har därför blivit allt viktigare för försäljning. Kunden ringer till oss på eget initiativ och i dialog med kunden kan vi presentera lösningar som är väl anpassade. Men att starta upp försäljning i kundservice och att vidare löpande över tid upprätthålla försäljning med goda resultat kan ha sina utmaningar. Hur upprätthåller man en hög försäljning i tider av ständiga förändringar? Hur hanterar man alla incidenter som gör att ledare och medarbetare är tvungna att fokusera på något annat en period, vilket kan störa försäljningen.

Att ständigt träna, leda och följa upp emot försäljning är avgörande för framgång. Att göra försäljning till en naturlig del av den dagliga verksamheten sätter också kundservice på kartan i organisationen!

Under frukosten möter du Carin Andersson som arbetar som VD på Svensk Adressändring och Paula Holmberg som arbetar som assisterande produktionschef på Ageris Kontaktcenter. Carin och Paula berättar om:

  • Varför Svensk Adressändring ser kundservice som en försäljningskanal 
  • Hur Ageris ser på försäljning i kundservice
  • Erfarenheter av insatser och dess effekter
  • Händelser och situationer som kan störa försäljningen och hur dessa hanteras

Frukost serveras mellan 08.00-08.30 och därefter pågår föreläsningen till 09.30.

Frukost om försäljning i kundservice 
Fredag 29/9 klockan 08.00 - 09.30

Grev Turegatan 16, Stockholm

 

Frukosten har passerat men du kan läsa mer och anmäla dig till kommande event här:  

Läs mer om våra event