Så minskade vi sjukfrånvaron med 48 %

Josefine Radonné Josefine Radonné 21 August, 2017

 

Många arbetsplatser har idag problem med hög sjukfrånvaro bland sina medarbetare. Eftersom sjukfrånvaro är kostsamt på fler än ett sätt är det också något som många organisationer vill arbeta mer med för att sänka.

Sedan slutet av 2013 har Ageris arbetat hårt och intensivt med att sänka sjukfrånvaron. Fokus har framförallt varit på att komma åt den upprepade korttidsfrånvaron. Genom täta uppföljningar mellan HR och chefer tillsammans med ett närvarande ledarskap hos våra teamledare har vi utformat ett arbetssätt och rutiner som gjort att vi snabbt kan sätta in förebyggande åtgärder.

Framgången kan sammanfattas i orden närvarande, agerande och omtanke. Vi har coachat våra ledare att hitta balansen mellan prestation, krav och omtanke. Denna balans är viktigt för att medarbetarna ska må bra och inte köra slut sig. Medarbetarna är trots allt vår viktigaste tillgång!

Systematiskt arbete för att minska sjukfrånvaron

För att få god effekt i arbetet med att minska sjukfrånvaron är det viktigt med tidiga och regelbundna insatser. Nedan presenteras de aktiviteter som vi på Ageris gör för att minska sjukfrånvaron: 

  • Ageris erfarenhet är att relativt små insatser ger stor effekt. Sedan Ageris startade aktiviteterna ovan och aktivt började arbeta mot målet att minska sjukfrånvaron, har den minskat med 48 %.
  • Förutom en aggressiv modell för att bekämpa sjukfrånvaro så erbjuder vi våra anställda ett förmånligt friskvårdspaket med generöst friskvårdsbidrag, massagebidrag, rabatt på träningskort, subventionerade priser på massage, ordnade gruppträningstillfällen och olika hälsoaktiviteter varje kvartal.
  • Ageris arbetar aktivt med att värna om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. HR samverkar med skyddsombud och teamledare för att ständigt upprätthålla god standard genom exempelvis utbildning, skyddsronder, ergonomigenomgångar samt åtgärdsplaner vid eventuella brister.
  • Vill man vara ett hälsofrämjande företag så måste det synas och inte bara vara fina ord på ett papper. Vi har satt ett långsiktigt mål att ha en frisknärvaro på minst 96 % över året.

 

Vill du läsa mer om sjukfrånvaro och ta del av konkreta tips kring hur ni kan minska den?

 

Ladda ned whitepaper