Personalomsättning Vs. turbulens

Josefine Radonné Josefine Radonné 03 July, 2017

Vad är skillnaden mellan personalomsättning och turbulens? 

Definitionen av personalomsättning: Det lägsta antalet som börjat eller slutat / antalet alla anställda oavsett anställningsform under viss tidsperiod. Ordet omsättning är det samma som förnyelse, ombyte, cirkulation. Vi använder nyckeltalet personalomsättning för att beskriva hur stor andel av den samlade kompetensen som ersätts i organisationen mellan två mätperioder.

Turbulens ska inte förväxlas med personalomsättning. Är det fler avgångar än rekryteringar är det en personalomsättning men också nettoavgångar. Om det är motsatt förhållande, fler rekryteringar än avgångar är det expansionsrekryteringar. Turbulens räknas ut på följande sätt: antalet avgångar i procent av antalet tillsvidareanställda.

Nyckeltalet personalomsättning kan skildra en samlad bild av en historia men visar inte allt. Den måste sättas in i ett sammanhang och få en förklaring. Vid beaktande av personalomsättningen är det viktigt att belysa vad som är expansion och avveckling, att särskilja vad som är expansion respektive avveckling i omsättningen.

 

Scenario A B
Anställda 100 100
Slutar 11 6
Börjar 8 10
Personalomsättning 8 % 6 %
Turbulens 11 % 6 %

 

Ovan är Ageris siffror för personalomsättning och turbulens för januari till juni 2017. Siffrorna är uträknade på följande sätt:

Personalomsättning = lägsta antal avgångar eller nyanställningar under månaden/genomsnittligt antal totalt anställda (oavsett anställningsform) under samma period.

Turbulens = antal avgångar/antal tillsvidareanställda under en viss period.

Vill du lära dig mer om personalomsättning och ta del av värdefulla tips helt kostnadsfritt?
Ladda ned vårt whitepaper nedan:

Ladda ned whitepaper