Tack till alla som deltog på vårt frukostseminarium

Josefine Radonné Josefine Radonné 05 June, 2018

Frukostseminarium om gamification och e-learning 

kollage frukostseminarium 30 maj2


Igår var det dags för ytterligare en frukost i serien av våra frukostseminarium med olika teman kring kundservice. 

Morgonens talare var Ken Persson, Paula Holmberg och Boaz GordonKen Persson är IT-chef på Ageris och har lång erfarenhet av kundservice och IT-system. Paula Holmberg arbetar som assisterande produktionschef på Ageris och har gedigen erfarenhet av hur man coachar och motiverar medarbetare i kundservice. Boaz Gordon arbetar som Solution Expert på företaget GamEffective som erbjuder ett verktyg för gamification och e-learning.

Det strategiska beslutet bakom

Ken inledde med att berätta mer om det bakomliggande strategiska beslutet som gjorde att vi på Ageris valde att investera i en plattform för gamification och e-learning. Kopplat till Maslows behovstrappa adresseras de tre översta trappstegen bestående av gemenskap, självkänsla och uppskattning samt självförverkligande med systemet. Vårt motivationsfrämjande arbete handlar om att medarbetarna ska få yttre motivation i form av vårt motivationssystem. De ska känna sig kompetenta och känna att de själva kan styra över sitt arbete, vilket de gör i vårt gamificationverktyg. Utöver dessa system jobbar vi kontinuerligt med att skapa teamkänsla, ha ett coachande ledarskap och få medarbetarna att känna att de tillhör ett socialt sammanhang. 

maslows behovstrappa ageris

De önskade effekterna vi ville uppnå med vårt motivationsarbete var:

  • Styrning mot olika typer av mål
  • Högre motivation och större engagemang 
  • Teamkänsla och mervärde för alla oavsett förutsättningar
  • Ökad flexibilitet
  • Engagera våra uppdragsgivare
  • Roligare på jobbet

Uppföljning och utbildning

En stor fördel, som också var en anledning till att vi valde den här riktningen, är att gamification och e-learning är något som verkligen tilltalar Millenials, också kallade Generation Y. Det här är en generation som nästintill kräver direkt och konkret feedback. Det fungerar inte att skicka ut scorecards och följa upp en gång i månaden. Millenials behöver få veta hur det går i realtid för att hålla motivationen uppe. 

Microlearning möjliggör att medarbetarna kan ta till sig och lära sig mindre bitar av information vid olika tillfällen. Detta gör utbildningen mer modern och flexibel. I kombination med microlearning har vi fortfarande klassrumsutbildningar för att hålla en bra balans. Att använda ett system för gamification och e-learning ger medarbetarna större eget ansvar vilket är både inspirerande och utvecklande. Det handlar om att få medarbetarna att känna att de har eget ansvar och själva kan påverka sitt jobb, sin utbildning och sin utveckling. 

Ett ytterligare perspektiv på fördelarna med ett sådant system är att tidsbesparingen. Istället för att enbart ha klassrumsutbildningar som är resurskrävande, kan agenterna göra en kort utbildning hemifrån, när det ringer mindre i kundservice, på väg till jobbet via appen eller liknande. När vi började använda verktyget för e-learning har vi minskat utbildningstiden i några av våra uppdrag med 20-50%. 

Vill du lära dig mer om hur man kan använda gamification och motivationssystem för att öka motivationen och engagemanget hos medarbetarna?

 Ladda ned whitepaper om gamification