Vad är microlearning och hur kan det användas i organisationen?

Josefine Radonné Josefine Radonné 07 June, 2018

Hur kan microlearning och e-learning användas?

Dagens medarbetare har nya förväntningar på vad arbetsplatsen ska erbjuda i form av utbildning och utveckling. Samtidigt upplever många chefer att det är svårt att ändra en medarbetares beteende och möta de behov de har. 

Medarbetarna vill ha: 

  • Feedback i realtid som är relevant och direkt kopplad till deras prestation
  • Tydliga personliga mål som är realistiska och som medarbetaren själv kan påverka och nå
  • Uppföljning och dialog med närmsta chef för att få coachning kopplat till prestation och mål
  • Erkännande för det medarbetaren har åstadkommit och motivation att fortsätta prestera
  • Kontinuerlig utbildning för att ständigt lära sig och utvecklas

Vad är microlearning?

Microlearning handlar om att skapa korta sessioner av aktivt lärande. Det består vanligtvis av en period mellan några sekunder upp till cirka 20 minuter. Microlearning kan innehålla alla typer av format, så som presentationer, texter, praktiska övningar, simuleringar, videos, uppgifter, coachning, diagnoser eller sociala interaktioner med kollegor. Microlearning är flexibelt och kan integreras i det övriga arbetet på ett smidigt sätt, vilket gör det tillgängligt, roligt och enkelt att genomföra. 

Vid vilka tillfällen kan microlearning användas?

  1. För att ersätta en hel utbildning och dela upp i flera mindre sessioner av inlärning 
  2. Som ett komplement till exempelvis en klassrumsutbildning
  3. Repetition av en redan genomförd utbildning
  4. Just-in-time-lärande där det dyker upp ett utbildningsmoment precis när exempelvis något behöver förbättras
  5. För att förändra ett beteende genom att kontinuerligt dyka upp som en kort utbildning och agera på det beteendet som önskas förändras

 

 Ladda ned whitepaper om gamification